Oletko miettinyt jotain suurempaa kodin remonttia, jossa pitää mennä mahdollisesti pintaa syvemmälle? Tästä käytetään myös nimityksiä korjausrakentaminen tai saneeraus. Ehkä kenties vasta pohdit, onko isompi korjausrakentaminen ajankohtaista? Tai olet muuten vain kiinnostunut aiheesta?

Tämän artikkelin luettuasi tiedät ne oleellisimmat asiat korjausrakentamiseen liittyen ja mitä sillä yleisesti tarkoitetaan. Milloin se on ajankohtaista? Entä miten valita oikea ammattilainen projektiisi?

Aloitetaan.

 

Mitä korjausrakentaminen on?

 

Korjausrakentaminen on käytännössä sama asia kuin saneeraus. Näistä käytetään vain kahta eri termiä. Korjausrakentamisella tarkoitetaan käytännössä rakennuksen, sen osan tai joidenkin rakenteiden korjaamista tai muuttamista. Siinä siis pitää purkaa ja rakentaa uudelleen.

Kun tehdään peruskorjausta 70-, 80-, 90- tai 2000-luvun taloille, sanotaan sen olevan yleensä korjausrakentamista. Jos kyseessä on sitä vanhemman talon muutos- tai korjaustyö, puhutaan tavallisesti jo perinnerakentamisesta. Kaikilla näillä termeillä on yhtäläisyyksiä, mutta on hyvä ymmärtää erityisesti korjaus- ja perinnerakentamisen ero toisistaan.

Lue Artikkelini: Perinnerakentaminen – 3 vinkkiä onnistuneeseen lopputulokseen

 

Milloin korjausrakentaminen on ajankohtaista?

Ei ole olemassa mitään kiveen hakattua tarkkaa ajankohtaa, milloin pitäisi ryhtyä laajamittaisempaan remonttiin. Lyhyesti sanottuna se on ajankohtaista silloin, kun on syytä epäillä rakenteissa olevan jotain vialla, rakenne- tai talotekniikka on tullut teknisen käyttöikänsä päähän tai muuten vain halutaan rakennusta, sen osaa tai tilaa päivittää nykyaikaan.

Rakennusteollisuus https://www.rakennusteollisuus.fi oli mukana asuinrakennusten korjaustarpeita kartoittavassa tutkimuksessa. https://www.rakennusteollisuus.fi/Tietoaalasta/Korjausrakentaminen1/ Siinä paljastui, että

 • 70 % tehdään kulumisen, vanhenemisen tai vaurioitumisen myötä.
 • 23 % on vuosikorjausta tai kunnossapitoa, jossa poistetaan jo mahdollisesti alkamassa olevia vaurioita ja ennaltaehkäistään ongelmia.
 • 7 % on kosteusvaurioiden korjausta tai esteettömyyden parantamista.

Samassa artikkelissa kerrotaan, miten korjausrakentamisen tarve kasvaa tulevaisuudessa. Etenkin putkiremontit tulevat yleistymään aivan lähivuosina. Siinä myös muistutetaan, että aina tällaisen suuremman remontin yhteydessä, on hyvä myös päivittää asumisen laatua ja energiatehokkuutta.

Voin allekirjoittaa tämän täysin. Huomaan jatkuvasti oman työni kautta, miten yhä useammin tulee ”yllätyksenä” vastaan huonokuntoisia viemäri- ja vesiputkia. Niitä on saatettu uusia vuosien varrella osittain. Suurimmat riskit liittyvätkin putkiin, jotka ovat rakenteiden sisällä ja joita ei pääse pintapuolisesti tarkastamaan.

Siksi putkiremonttiin on varauduttava yhä useammin korjausrakentamisen aikana, vaikka syy sen tekemiseen olisikin joku aivan muu. Se kannattaa ottaa huomioon jo suunnitteluvaiheessa, jos ei ole varmaa tietoa putkien kunnosta tai iästä.

Nostan suunnitteluvaiheeseen myös yhdeksi tärkeäksi asiaksi energiatehokkuuden parantamisen. Energiatehokkuuden parantaminen korjausrakentamisen yhteydessä nostaa talosi arvoa, pienentää lämmityskuluja, lisää asumismukavuutta ja vaikutat osaltasi hiilijalanjälkeesi.

 

Korjausrakentaminen-saneeraus muistilista

 

1. Korjausrakentaminen suunnittelu

Remontti on aina suunniteltava hyvin. On tiedettävä mitä lähdetään tekemään, missä järjestyksessä ja minkälaisia materiaaleja tullaan käyttämään. Korjausrakentamisen suunnittelussa kannattaa kääntyä ammattilaisen puoleen, olipa se jonkun tietyn rakenteen korjaus tai muu muutostyö.

Kaikki lähtee tarpeesta. Se voi olla akuutimpi, pakon sanelema työ tai jo pidemmälle kehittynyt idea muuttaa olemassa olevaa. Se voi olla jokin yksittäinen rakennuksen osa tai koko talon peruskorjaus.

Kun lähdetään tekemään laajamittaisempaa korjausta tai päivittämistä, on hyvä harkita, tulisiko samalla hoidetuksi myös muut lähivuosina tulevat korjaustarpeet samalla kertaa. Esimerkiksi putket tai sähköt alkavat olla käyttöikänsä päässä monessa kodissa.

Myös talon energiatehokkuuden parantaminen on yleensä järkevää tehdä näiden kanssa samassa yhteydessä. Talon energiatehokkuuden parantaminen on yleensä yksi vaatimus rakennuslupahankkeen toteutukseen.

 

2. Lupa-asiat

Yhä useampiin korjaus- ja muutostöihin tarvitaan kunnan viranomaislupa. Lupa-asiat on aina hoidettava kuntoon ennen kuin työt voidaan aloittaa. Tarvitset rakennusluvan esimerkiksi silloin, kun teet rakenteellisia muutoksia, muutat huonejakoja tai laajennat kylpyhuonetta tai saunaa.

Rakennuslupa haetaan kunnan rakennusvalvonnasta. Sitä varten täytyy olla korjaussuunnitelma työpiirustuksineen.

3. Säädökset ja määräykset

Monenlaiset säädökset ja määräykset on otettava huomioon. Nykyajan määräykset ja vaatimukset ovatkin yksi saneerauksen suurin haaste. Ne ovat kuitenkin olemassa, jotta talo on mahdollisimman hyvä, turvallinen ja toimiva.

Kuvitellaan esimerkkinä tilanne, että sinulla on vanha talo, johon alat itse tekemään purkutöitä jonkin korjauksen tai muutostyön takia. Uusit eristeen samaan vahvuuteen kuin mitä se on joskus ollut. Se ei kuitenkaan vastaakaan enää nykypäivän vaatimuksia. Sinun tulee tietää millaisella eristeellä ja kerrosvahvuudella vaatimukset täyttyvät. Ja tämä vain yhtenä esimerkkinä.

Jos puolestaan käännyt ammattilaisen puoleen, joka tekee korjausrakentamisen urakan, silloin sinun ei tarvitse erikseen selvittää ja miettiä kaikkea rakentamisen ympärillä olevaa byrokratiaa ja voit nukkua yösi rauhassa. Osaava ja ammattitaitoinen korjausrakentaja huomioi kyllä työssä säädökset ja määräykset toteuttaessaan korjausrakennusprojektisi.

 

 

4. Korjausrakentaminen budjetti

Budjetointi on korjausrakentamisen suunnitteluvaiheessa oleellinen ja tärkeä osa. Mitä isompi budjettisi on, sitä parempi on lopputulos ja voidaan valita hyviä materiaaleja käytettäväksi. Myös pienemmällä budjetilla on mahdollista päästä saneerauksessa eteenpäin. Silloin tulee miettiä mahdollisesti projektin jaksottamista eri aikoihin, jos mahdollista.

Mutta miten laatia budjetti saneeraukselle? Mistä tietää, miten paljon rahaa korjausrakentamista varten täytyy varata? Varsinkin, jos kyseessä on ensimmäinen kerta, ei voi odottaakaan, että osaisi budjetoida koko korjausremontin.

Kaikki riippuu siitä, mitä haluat toteuttaa. Sinulla on joku idea ja mahdollisesti jo korjausrakennussuunnitelmakin käsissäsi. Käänny silloin ammattilaisen puoleen. Pyydä ammattilaista arvioimaan urakan suuruus ja kysy minkälaisessa hintahaarukassa pyöritään kokonaiskustannusten osalta.

Siten tiedät, minkälaisissa summissa haaveilemasi projekti liikkuu. Siitä on helppo alkaa laatia budjettia. Yllätyksiin varautuminen on järkevää ennakointia ja siksi budjetissa on suositeltavaa olla liikkumavaraa. Kukaan meistä ei näe pinnan alle rakenteisiin ennen kuin aletaan purkaa. Sitten tiedetään, mitä on vastassa. Näihin mahdollisiin yllätyksiin on hyvä varautua.

Kun tiedämme talon valmistumisvuoden ja mitä siellä on tehty vuosien aikana, osaan melko hyvin arvioida, mitä voi tulla vastaan esimerkiksi putkissa, sähköissä tai mitkä ovat talotyypistä riippuen yleiset riskirakenteet.

 

Budjetissa sinun on huomioitava ainakin seuraavat asiat:
 • Millainen kohde on kyseessä?
 • Missä se sijaitsee?
 • Millaisessa kunnossa se on?
 • Rakennuksen yleiskunto ja miten suuri se on?
 • Mitä tehdään?
 • Mitä materiaaleja käytetään?
 • Mitä osaamista tarvitaan?
 • Kuka ammattilainen hoitaa ja mitä?
 • Mitä viranomaislupia tarvitaan ja suunnitelmat?
 • Yllätyksiin varautuminen

 

5. Saneerauksen toteutus

Korjausrakentamiseen kannattaa valita aina alan ammattilainen, ellei sinulla ole vaadittavaa osaamista. Korjausrakentaminen on projekti, jossa lopputuloksen on oltava laadukas ja ammattitaidolla tehty.

Korjausrakentamisprojekteja ei tehdä yleensä kuin keskimäärin 2-3 kertaa vuosisadassa pientaloihin.

 

Ennen saneerausta

Jälkeen saneerauksen (Kohde Helsingissä)

 

6. Dokumentointi

Korostan aina, miten tärkeää huolellinen dokumentointi on. Dokumentoinnilla tarkoitan kohteen valokuvaamista töiden eri vaiheista ja ylöskirjaamista, mitä on tehty ja milloin.

Nämä asiat on tiedettävä, jos esimerkiksi joskus tulee uusi remontti tai talo myydään. Näin sinulla talon omistajana on myös mustaa valkoisella. Siitä on hyötyä myös silloin, jos joskus päätät myydä talon. Voit näyttää potentiaaliselle ostajaehdokkaalle, mitä talossa on tehty.

Myös rakennusliikkeen on usein tiedettävä, mitä on tehty seuraavan remontin koittaessa.

Korjausrakentaminen yritykset

Korjausrakentamiseen vaaditaan monenlaista osaamista, koska kyseessä on niin kokonaisvaltainen projekti. Tarvitaan kirvesmiehiä, timpureita, putki- ja sähköasentajia.

Nykypäivänä monet rakennusliikkeistä keskittyvät uudisrakentamiseen, kun taas korjausrakentajat ja saneerausliikkeet olemassa olevien muutostöihin ja korjauksiin. Jos sinulla ei ole vaadittavaa osaamista, on aina paras kutsua ammattilainen apuun.

Ole kuitenkin huolellinen valitessasi yritystä korjausrakentamisen projektiisi ja ota selvää millaisia projekteja yritys on tehnyt.

 

Miten valita korjausrakentamisen yritys?

 

Rakennusalan yrityksen valintaan kannattaa panostaa, koska haluat varmasti projektin onnistuvan ja edistyvän mahdollisimman sujuvasti. Valintaasi vaikuttaa luonnollisesti paikkakuntasi. Lisäksi on hyvä varmistaa rakennusalan yritykseltä, löytyvätkö kaikki tarvittavat osaajat heidän kauttaan.

Tämä siksi, koska näin sinulla ei pala aikaa jokaisen osaajan etsimiseen erikseen. On myös kaikkien etu, että he ovat tehneet töitä yhdessä aikaisemminkin. Näin he tuntevat ja luottavat toisiinsa sekä pystyvät organisoimaan työnsä ilman kommunikaatio-ongelmia.

Työ sujuu paljon paremmin ja tämä tarkoittaa sitä, että projektisi etenee silloin paljon ripeämmin ja työnjälki on laadukasta.

 • Katso, onko rakennusliikkeellä suosituksia.
 • Tarkista, millaisia projekteja he ovat aikaisemmin tehneet.
 • Kysy, löytyvätkö yrityksen kautta kaikki osaajat.
 • Huomioi paikkakunta.

 

Korjausrakentaminen Uusimaa

 

Esimerkkinä oma rakennusliikkeeni https://www.haaveremontti.fi/. Kauttani löytyvät kaikki korjausrakentamisen ammattilaiset itseni mukaan lukien. Vuosia alalla toimineena olen löytänyt parhaimmat yhteistyökumppanit. Ammattitaito, hyvä asenne ja se intohimo tätä työtä kohtaan yhdistävät meitä kaikkia.

Muista, että korjausrakentaminen parantaa asumismukavuuttasi huomattavasti, kun sähköt, putket ja pinnat ovat uudet. Hyvin toteutettu korjausrakentaminen nostaa lisäksi talosi arvoa.

Toivottavasti tästä artikkelista oli sinulle apua. Jaa artikkeli somessa, jotta muutkin saavat tietoa korjausrakentamisesta ja saneerauksesta.

Jos sinulla on lisäkysymyksiä tai tarvitset apua korjausrakentamiseen sijaintipaikkana Uusimaa, ota rohkeasti yhteyttä https://www.haaveremontti.fi/yhteys/! Autamme mielellämme.

 

 

Tony Halttunen

Korjaus- ja perinnerakentamisen asiantuntija, yrittäjä ja kirvesmies